|

Cursos gallego personal justicia fuera de Galicia

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2020 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Enlace

Comparte en Redes:

Relacionados

Solverwp- WordPress Theme and Plugin